Generalforsamling 2018


Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 4. april 2018 kl. 19.00
Højbovænges fælleshus, Højbovænge nr. 2


§ 9 Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen
Kravene fra medlemmerne traditionel TV og streaming – brug af bokse. Aftalen om udvidelsen af vores anlæg til gigabyte. Vores nye regler om optagelse af medlemmer og pakkeskift m.v. Frit valg af TV kanaler. Konkurrencen set fra foreningen og bestyrelsens side. Nye medlemmer! By Night 29. juni 2018. Markedsdag i Stevnshallen. Ny opkrævningsmodel for de store boligselskaber og medlemmernes udfordring. Bredbånd uden at købe TV-pakke. FM sluk.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag.
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 21. marts!

5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (mindre investeringsbidrag)
HH fremlagde budget og fastsættelse af bidrag (kontingent), som blev enstemmigt godkendt.
Bidrag til ordinære driftsudgifter fastsættes til årligt (pr. medlem) 525 kr.

Investeringsbidrag årligt (pr. medlem) 125 kr.

Kontingent i alt (uændret) 650 kr.

Prisen på de tre basispakker inkl. kontingent udgør:6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter
På valg er:
Henrik Herskind (formand), Digevangen 21
Jørn Johansen (kasserer), Bovangen 2.
Leif Frederiksen, Bovangen 12.

Valg af 2 eller flere suppleanter til bestyrelsen.
På valg er:
Tommy Vedsmand, Rosenvangen 1.
Tine Fridberg, Bovangen 76.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
På valg er:
Inge Mathiasen, Rønnebærvænge 13
Wagn Nielsen, Druelundsvej 39
Suppleant René Brandt, Bovangen 61 C

7. Eventuelt.

Kom gerne med forslag og emner til nye bestyrelsesmedlemmer.

Christian Limkilde fra YouSee fortæller om den nye TV boks og alle de andre nye tiltag og nyheder.


Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00