Generalforsamling 2017


Referat af ordinær generalforsamling



Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19.00
Højbovænges fælleshus, Højbovænge nr. 2


33 husstande var mødt op til generalforsamlingen.
Formand Henrik Herskind (HH) bød velkommen og generalforsamlingen startede med:

§ 9 Dagsorden:
1. Valg af dirigent
John Christensen blev valgt som dirigent, han fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til formanden.

2. Beretning fra bestyrelsen
HH sagde, at vi nu er 488 medlemmer i foreningen, og at det er vigtigt, at vi følger med tiden. Færre ser TV på fladskærme, flere streamer på tablet, PC eller smartphone, det stiller store krav til bredbånd og internet, det er vigtigt, at det er stabilt og hurtigt. Så derfor skal vi til at tænke på at opgradere til 1000 Mbit. 270 af vores medlemmer får bredbånd fra YouSee. I dag kan man få 300 Mbit for 349 kr. pr. måned i 2005 kostede 4 Mbit 500 kr. Mange synes, at TV -pakkerne er dyre, men HH sammenlignede pakkepriserne pr. dag på 6,46 kr., 12,60 kr. og 16 kr. med en avis til 25 kr.

Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om vi skal blive ved med at være en forening, når det nu er YouSee, der bestemmer indholdet i TV-pakkerne. Men der er stor fordel ved at være en forening, vi har en god dialog med YouSee, og de har den bedste kvalitet. Vi kan ikke give de gode tilbud som Boxer, Waoo eller Stofa med gratis tilslutninger. Alle medlemmer skal have samme vilkår, alle kan få lille pakke og tilvalg, ”bland selv” eller bredbånd uden TV. Det koster 400 kr. at blive medlem inkl. tilslutning, 800 kr. for gentilslutning. Pakkeskift indenfor 1 måned. Vil man skifte til ”bland selv” koster det 400 kr. Fra 1. jan. 2018 har boligselskaberne med lejeboliger ønsket at antennelauget skal opkræve antennebidraget direkte hos de enkelte beboere. Det vil blive opkrævet pr. måned forud. Nye, der flytter ind, vil blive opkrævet 400 kr. i medlemskab/tilslutning. Boligforeningen hæfter, hvis vi ikke får besked om fra- og tilflytninger. HH opfordrede os alle til at være ambassadører for foreningen, så hvis I oplever problemer, så kontakt bestyrelsen, så vi kan få dem løst. Der skal mange gode historier til for at opveje bare 1 dårlig.

Med hensyn til foreningens drift prøver vi, at gøre opmærksom på alle de muligheder der er ved bl.a. By Night, Cafe møder, folder fra YouSee og vores hjemmeside www.tvnet-stevns.dk.

Det blev ikke til noget med at få tilsluttet Solgården og Hornemannsvej, men i stedet kom Bryggervangen og Malthuset med i samarbejde med YouSee, der er også kommet nye medlemmer til på Jordbærvænget og Druelundsvej.

HH mindede igen om, at når noget ikke virker er det oftest dårlige kabler og gamle stik, der har skylden. Den nye teknik er meget følsom overfor den slags. Den frekvensomlægning, vi lige har været igennem, skal sikre bedre kvalitet og flere HD-kanaler. Bestyrelsen hjælper ca. 100 medlemmer om året med indstilling af TV, det er også en af fordelene ved at være en forening, ligesom vores TV-pakker er 6 – 700 kr billigere pr. år, end hvis man fik TV-pakke direkte fra YouSee. Den TV-pakke, man har derhjemme, kan også ses på tablet, smartphone, PC eller i sommerhus via internettet. Gennem YouSee kan man leje en boks til 30 kr. pr måned, hvis man ønsker at optage, stille på pause eller starte forfra på programmer. Bestyrelsen vil gerne have flere tilsluttet, så vi vil igen stille op til By Night og holde arrangementer sammen med YouSee som f.eks. i Cafe Algade sidste år, det var en stor succes. Jørn har påtaget sig kassererjobbet selv om det efterhånden er meget tidskrævende med individuelle og fleksible opkrævninger. Rådighedsbeløbet i foreningen er pr. 31.12.2016 kr. 284.000 mod kr. 190.000 pr 31.12.2015, så der bliver råd til nogle investeringer sammen med Dansk Kabel TV og YouSee, måske i de 12 nye rækkehuse, der skal bygges på Druelund Børnecenters grund eller fuldendelse af Vestergade og opgradering af anlægget.

Så gav HH ordet til vores konsulent fra YouSee, Per Eksten, der sagde, at fremtidens store forbrug af streaming kræver stor kapacitet i nettet, og derfor skal det ombygges. I fremtidens 4K, som afløser HD, fylder hver kanal 4 gange så meget som en HD-kanal. Hvis man tænker på at købe nyt TV, skal det være klar til 4K. Og for bredbånd vil ombygningen betyde, at man kan få 1 Gbit, det har man ikke noget at bruge til nu, men har man f. eks. 300/60 Mbit får man 300/300 Mbit. Selve ombygningen betyder, at alle skabe skal have nyt indhold, selv om youSee stiller med alt mandskab, vil det betyde, at vi ikke vil have internet og TV i en uge. YouSee investerer en del, men vi skal også selv investere. Det bliver dog nok først i 2018. Vi skal først til at forhandle om det her sidst på foråret. YouSee kommer med en ny 4K-boks efter sommerferien. Den kan pause i direkte TV, og hvad man optager på den, kan hentes uanset hvor i Danmark man er. Den koster 30 kr. pr. måned at leje. Per Eksten fortalte også, at Wi-Fi indendørs kan være svært at få rigtig godt, fordi alukraft og andre ting i huset forstyrrer, man kan få modem/routere med kraftigere antenner, men det betyder også noget, hvis man sætter modem/router højt op i stedet for nede ved gulvet. Der vil snart komme en app til mobiltelefon, så man kan undersøge Wi-Fi signalet.

HH takkede Per Eksten, bestyrelse og udvalg for godt samarbejde samt medlemmerne for fremmøde og interesse.

HH svarede på et par spørgsmål.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der blev enstemmigt godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag.

5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (uændret kontingent)
HH fremlagde budget og fastsættelse af bidrag (kontingent), som blev enstemmigt godkendt.

Bidrag til ordinære driftsudgifter fastsættes til årligt (pr. medlem) 475 kr.
Investeringsbidrag, uændret (pr. medlem) 175 kr.
Kontingent i alt 650 kr.

Prisen på de tre basispakker inkl. kontingent udgør:



6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter
Følgende blev valgt:
Næstformand Kim Hansen, Digevangen 11 (genvalg).
Sekretær Anne Jensen, Rødtjørneparken 21 (genvalg).
René Kristensen, Rødvigvej 7 (genvalg).

Valg af 2 eller flere suppleanter til bestyrelsen.
Følgende blev valgt:
Tommy Vedsmand, Rosenvangen 1 (genvalg).
Tine Fridberg, Bovangen 76 (genvalg).

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Følgende blev valgt:
Inge Mathiasen, Rønnebærvænge 13 (genvalg).
Wagn Nielsen, Druelundsvej 39 (genvalg).
Suppleant René Brandt, Bovangen 61 C (genvalg).

7. Eventuelt.
Ikke noget.

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Referent
Anne Krogh Jensen

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00