Generalforsamling 2016


Referat af ordinær generalforsamling

Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00
i Højbovænges fælleshus, Højbovænge nr. 29

22 husstande var mødt op til generalforsamlingen.

Formand Henrik Herskind (HH) bød velkommen og generalforsamlingen startede med:

§ 9 Dags­orden:

1. Valg af dirigent
Claus Larsen blev valgt som dirigent, han fastslog at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gav derefter ordet til formanden.

2. Beretning fra bestyrelsen
HH lagde ud med, at det giver mening at være en forening, så længe vi selv synes det. Vi får billigere TV, internet og telefon, og vores 496 medlemmer har indflydelse. Det er stadig ikke så mange, der benytter sig af ”bland selv” og udskifter kanaler, som man kan, hvis man har mellem- eller fuldpakken.

Bestyrelsen har været inviteret på besøg hos TV Øst. De er kede af, at så få ser deres programmer, og de opfordrede til, at man henvender sig til dem, hvis man har ideer til gode indslag.

Efterhånden ser mange TV via Streaming på tablet, PC eller telefon, det sætter store krav til trådløst internet, og på det område er vi med i front med 300 Mbit til 349 kr pr. måned fra YouSee, sidste år fik man kun 100 Mbit for samme pris. Waoo og Fibia, som reklamerer så meget i medierne, er dyrere, når de 3 måneders tilbud er forbi.

Bestyrelsen har talt meget om, hvordan vi kan gøre reklame for foreningen, annoncer er dyre, så i stedet kunne man udlodde gratis tilslutning eller gratis TV i nogle måneder. Og den bedste reklame, sagde HH, er, hvis både bestyrelse og medlemmer er ambassadører for foreningen og anbefaler den til andre. Og hvis I oplever problemer, så kontakt bestyrelsen, så vi kan få dem løst.

Mange er fustrerede over de mange kanaler i pakkerne, som de betaler for og ikke ser alligevel, og tror, at frit valg ville være godt. Men så vil priserne på de enkelte kanaler stige voldsomt. Boxer lancerer nu, at man kan købe kanalerne enkeltvis, det betyder, at hvis man vælger de samme kanaler, som vi har i vores mellempakke til 368 kr, så skal man betale 459 kr hos Boxer.

HH og Per Eksten fra YouSee har foranlediget den fine folder, der blev omdelt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Den fortæller om alle de gode muligheder der er, som medlem af Store Heddinge Antennelaug og kunde hos youSee.

Ønsker man at skifte pakke, kan det ske inden for en måned og det koster 400 kr ligesom skift til ”bland selv” og udmeldelse. Gentilslutning koster 800 kr.

Bestyrelsen har arbejdet med at tilpasse vedtægterne, som vi senere skal stemme om, så de bliver tydeligere og mere fleksible.

HH fortalte, at vi er blevet tilsluttet YouSee’s ny hovedstation i Køge, det betyder bedre og sikrere forbindelse. Sluk af det analoge signal den 9. februar gav ikke mange henvendelser, men vi var forberedt, og havde indkøbt nogle bokse til nødstilfælde.

Vi har fået enkelte nye medlemmer i Algade, og på Jordbærvænget er de fleste nu tilsluttet. I øjeblikket forhandler vi om tilslutning af Solgården/Hornemannsvej (27 boliger). YouSee giver tilskud, men vi skal leje fiber af Fibia, så pakkepriserne i Solgården kommer til at svare til pakkepriserne i Køge. Der skal være mindst 13 boliger, der tilslutter sig, for at det kan løbe rundt.

HH mindede igen om, at dårlige kabler og gamle stik oftest er skyld i dårlige billeder. Og hvis man køber nyt TV, skal det være ”YouSee ready”.

Bestyrelsens udfordringer er bl. a. at sælge flere tilslutninger. Det vil vi forsøge ved igen at stille op til By Night, og arrangementet sammen med youSee i Cafe Algade sidste år var en stor succes, så det håber vi, bliver gentaget. Jørn har påtaget sig en anden udfordring: at overtage kassererjobbet. Vi har overvejet administrativ hjælp udefra, men Jørn er ved godt mod, og klarer det indtil videre.

Fremtidens nye medlemmer kan måske findes i Bryggervangen og Malthuset og ved den ny cykelsti i Rengegade, hvis vi kan investere sammen med YouSee.

HH sluttede med at sige, at vi tror, vi er en attraktiv forening, der kommer medlemmerne til gavn. HH takkede derefter bestyrelse og udvalg for godt samarbejde samt medlemmerne for fremmøde og interesse.

HH svarede på et par spørgsmål.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der efter et par spørgsmål blev enstemmigt godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen
Vedtægtsændringer.

HH gennemgik ændringerne på overheadprojektor, og der blev omdelt en papirversion med nuværende og ny formulering. Desværre var der enkelte steder, hvor tingene ikke stemte overens, men det blev gennemgået, så der ikke var tvivl. Derefter blev der først stemt om ændringerne i forhold til det papir, vi sad med, og til sidst om selve vedtægtsændringerne. Alt blev enstemmigt vedtaget.

5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (uændret kontingent)

Jørn fremlagde budget og fastsættelse af bidrag (kontingent), som blev enstemmigt godkendt.

Bidrag til ordinære driftsudgifter fastsættes til årligt (pr. medlem) 475 kr.
Investeringsbidrag, uændret (pr. medlem) 175 kr.
Kontingent i alt 650 kr.

Prisen på de tre basispakker inkl. kontingent udgør:6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter
På valg var:
Henrik Herskind (formand), Digevangen 21
Jørn Johansen (kasserer), Bovangen 2
Leif Frederiksen, Bovangen 12

Følgende blev valgt:
Henrik Herskind (formand), Digevangen 21 (genvalg)
Jørn Johansen (kasserer), Bovangen 2 (genvalg)
Leif Frederiksen, Bovangen 12 (genvalg)

Valg af 2 eller flere suppleanter til bestyrelsen.
På valg var:
Tommy Vedsmand, Rosenvangen 1
Tine Fridberg, Bovangen 76

Følgende blev valgt:
Tommy Vedsmand, Rosenvangen 1 (genvalg)
Tine Fridberg, Bovangen 76 (genvalg)

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg var:
Inge Mathiasen, Rønnebærvænge 13
Wagn Nielsen, Druelundsvej 39
Rene Brandt, suppleant

Følgende blev valgt:
Inge Mathiasen, Rønnebærvænge 13 (genvalg)
Wagn Nielsen, Druelundsvej 39 (genvalg)
Rene Brandt, suppleant (genvalg)

7. Eventuelt
Ikke noget.

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Referent
Anne Krogh Jensen

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00