Generalforsamling 2015


Referat af ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.00
i Højbovænges fælleshus, Højbovænge nr. 29


33 husstande var mødt op til generalforsamlingen.

Formand Henrik Herskind (HH) bød velkommen og generalforsamlingen startede med:

§ 9 Dags­orden:

1. Valg af dirigent
Claus Larsen blev valgt som dirigent, han fastslog at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gav derefter ordet til formanden.

2. Beretning fra bestyrelsen
HH fortalte om vores mission som forening: Vi vil have billigst mulig radio, TV, internet og telefon. Kvaliteten skal være i top. Der er medlemsindflydelse, og vi skal sammen opstille krav til fremtiden. Det er generalforsamlingens og bestyrelsens fælles mål at varetage medlemmernes interesser. Medlemstallet ligger stabilt, men flere vælger grundpakken. Endnu er det kun få, der benytter sig af ”bland selv” som man kan, hvis man har mellem- eller fuldpakken. Uanset hvilken TV-pakke man har valgt er vores priser dog mellem 600 og 700 kr billigere end hvis man købte direkte hos YouSee.

Hvis man sammenligner med 2013, bruger vi stort set lige så lang tid på at se TV. Men tiden, der bruges på On Demand Streaming TV, det vil sige at man selv vælger tidspunkt, og f.eks. ser TV på tablet, PC eller telefon, er næsten fordoblet.

HH sagde, at medens prisen på TV-pakker stiger, gælder det modsatte for bredbånd. I 2005 kostede 256/64 Kbit 149 kr./md, for samme pris får man i dag 4Mbit/512 Kbit.

Og højeste hastighed i 2005 4096/512 Kbit kostede 499 kr./md, i dag koster det kun 399 kr./md at få 100/20 Mbit. Og senere på året kommer hastigheden op på 300 Mbit.

De mange reklamer, der kører på TV, er en stor udfordring, det får nogle til at tro, at alt er bedre og billigere hos de andre udbydere, men de er kun billigere i en kort periode, for derefter at sætte prisen op, og også deres kabler/fibre bliver gravet over. HH sagde, at det kun giver mening at have en forening til at drive TV og internet, hvis både bestyrelse og medlemmer er ambassadører for foreningen. Bestyrelsen har anbefalet en udbyder, hvor vi kan slippe for at bruge bokse, og hvor vi kan se programmerne på flere TV-apparater, der er også stadig få analoge kanaler i pakkerne. Alle andre alternativer kræver en boks pr. TV.

Hvis I oplever problemer, så kontakt bestyrelsen, så vi kan få dem løst.

Vi ved dog også godt, at langt de fleste medlemmer er tilfredse med råd, vejledning og hjælp.

Mange er frustrerede over de mange kanaler i pakkerne, som de betaler for og ikke ser alligevel, og tror, at frit valg ville være godt. Men så vil priserne på de enkelte kanaler stige voldsomt, og det vil kræve bokse og fjernbetjeninger til alle vores TV-apparater.

Opdateringer af kanalerne 1gang årligt er besværligt, men uundgåeligt. Nogle TV genindlæser kanalerne af sig selv, andre behøver hjælp, og bestyrelsen gør , hvad de kan. Sidste gang drillede teknikken dog også hos YouSee, så der gik næsten 14 dage før TV2 east var på sin rigtige plads.

Der har været 3 kabelbrud på 4 måneder, på grund af byggeriet af motorvej og jernbane lige nord for Køge, det har vi ikke nogen indflydelse på. Bestyrelsen undersøger muligheden for en sms-tjeneste, medlemmerne kan tilmelde sig, så vi kan sende information ud den vej. Vores egne forstærkerskabe kan også blive teknisk trætte, og sidst gik der nogen tid, inden fejlen blev lokaliseret. Klager over pixilering og dårlige billeder har de fleste gange skyldtes dårlige stik, stikdåser eller kabler i hjemmet. Det er vigtigt, at det er nye stik og nye kabler, der bruges mellem TV og antennestik. Hvis teknikken ikke virker er det vigtigt at henvende sig, så problemet kan blive løst, og alle kan være tilfredse og ambassadører.

(HH) fortalte at der i løbet af i år kommer en ny central i Køge, det bliver bedre for os. Hvis man har et gammelt TV, råder bestyrelsen til at man køber en ny billig fladskærm i stedet for at købe en billig boks for at omsætte signalet.

Om foreningens kundepleje sagde HH bl. a.: Alle kan skifte TV-pakke hver 2. måned, bestyrelsen hjælper med indstilling af TV, man kan tage TV-kanalerne med i sommerhus eller campingvogn med YouSee internet. Alle kan være passive medlemmer eller melde sig helt ud, hvis det er det de ønsker. Men som medlemmer af foreningen sparer man 600-700 kr årligt. Gennem antennekablet har man også DAB-kanaler og støjfri FM-kanaler.

Nogle af de udfordringer vi står overfor, er at sælge flere tilslutninger. Det vil vi bl. a. forsøge ved at stille op til By Night og evt. lave et arrangement sammen med YouSee, ligesom det i Cafe Algade sidste år. En anden udfordring er, at vores kasserer gennem rigtig mange år, Niels Thomsen, har valgt at stoppe, så vi skal finde en ny kasserer, og måske have administrativ hjælp udefra.

Fremtiden vil også kræve investering i ny teknologi, så vi starter opsparing igen. Nye medlemmer kan måske findes i områderne Stivangen, Munkehaven, Bryggervangen og Malthuset, hvis vi kan samarbejde med YouSee og Dansk Kabel TV. For at kunne konkurrere med andre udbydere vil vi prøve at sætte tilslutningsafgiften ned, og der er stadig mulighed for at leje en tilslutning.

Derefter takkede (HH) bestyrelse og udvalg samt medlemmerne for fremmøde og interesse.

HH svarede på et par spørgsmål.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der uden spørgsmål blev enstemmigt godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen (ingen)
Der var ingen forslag fra bestyrelsen

Fra medlemmerne (Store Heddinge Andelsboligforening) var kommet et forslag: ”Det pålægges Antennelauget at rette henvendelse til YouSee, snarest, for at udbede sig forklaring og forlange forbedringer på områderne.”

Per Eksten fra YouSee, der var til stede, forklarede, at på trods af mange forebyggende foranstaltninger blev fiber/kabler alligevel gravet over på de store byggepladser ved motorvej og jernbane nord for Køge. Det kunne simpelthen ikke undgås, og det tager lang tid at reparere. Med hensyn til billedudfald, flimmer, pixilering kunne det skyldes flere ting. Ved direkte sportsudsendelser f.eks. skal signalet fra en mobil sendevogn gennem luften hjem til TV-stationen inden det kommer i et kabel. Og så er de dårlige stik og kabler i vores hjem også skyld i mange problemer.

Efter Per Ekstens forklaring blev forslaget ikke sendt til afstemning.

5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (uændret kontingent)
(HH) fremlagde budget og fastsættelse af bidrag (kontingent), som blev enstemmigt godkendt.

Bidrag til ordinære driftsudgifter fastsættes til årligt (pr. medlem) 475 kr.
Investeringsbidrag (opgradering af anlæg vedtaget 2006) uændret (pr. medlem) 175 kr.
Kontingent i alt 650 kr.
Prisen på de tre basispakker inkl. bidrag og investeringsbidrag udgør:6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter
På valg var:
Anne Krogh Jensen (sekretær), Rødtjørneparken 21
Kim Hansen (næstformand), Digevangen 11
Niels Thomsen (kasserer), Digevangen 41 – ønsker ikke genvalg.

Følgende blev valgt:
Anne Krogh Jensen, Rødtjørneparken 21 (genvalg)
Kim Hansen (næstformand), Digevangen 11 (genvalg)
Rene Kristensen,Rødvigvej 7 (nyvalg).

Valg af 2 eller flere suppleanter til bestyrelsen.
På valg var:
René Kristensen Rødvigvej 7
Kirsten Hyldahl, flyttet

Følgende blev valgt:
Tommy Vedsmand, Rosenvangen 1
Tine Fridberg, Bovangen 76.

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Følgende blev valgt:
Inge Mathiasen, Rønnebærvænge 13 (genvalg)
Wagn Nielsen, Druelundsvej 39 (nyvalg)
Rene Brandt (suppleant)

Vi blev gjort opmærksom på, at det hedder bilagskontrollant og ikke revisor.

8. Eventuelt

Per Eksten fra YouSee fortalte om muligheden for ”Bland selv” i mellem- og fuldpakken. Det betyder at man selv kan vælge de kanaler, der er, ud over grundpakken, (i mellempakken er det 10 kanaler og i fuldpakken 39 kanaler) man betaler det samme, som hvis man har en alm. mellem- eller fuldpakke. Men det kræver et filter til 400 kr., en kortlæser til 300 kr., evt. til hvert TV, (eller man kan vælge at flytte den mellem sine TV) og så kræver det et kort til kortlæseren, hvis man kun skal bruge et kort er det gratis, efterfølgende kort koster 100 kr. stk. Men så kan man også gå ind på nettet og skifte kanaler en gang om måneden.

Per Eksten lovede også 300 Mbit bredbånd i løbet af året. Hvis man vælger YouSee Mobil følger TV-kanalerne med, og der er rabat, når man er medlem af en forening, der er også rabat hvis flere i samme husstand har YouSee Mobil.

Priser helt nede fra 49 kr. pr. md. (dem er der dog ikke rabat på).

HH opfordrede til at finde personer, der kunne have interesse i at være med i Info-udvalget.

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Referent
Anne Krogh Jensen

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00