Generalforsamling 2014


Referat af ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 25. marts kl. 19.00
i Højbovænges fælleshus, Højbovænge nr. 29


37 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.

Formand Henrik Herskind (HH) bød velkommen og generalforsamlingen startede med:

§ 9 Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Claus Larsen blev valgt som dirigent, han fastslog at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gav derefter ordet til formanden.

2. Beretning fra bestyrelsen
HH fortalte at medlemstallet er stabilt, og med den konkurrence der er nu, er det rigtig godt. Efterhånden som priserne stiger, vælger flere grundpakken, selvom vores priser er markant billigere, end de priser, der skulle betales, hvis anlægget var ejet af YouSee. Vores priser nu, svarer til de priser YouSee havde i 2012.

HH sagde, at det i en forening som vores er vigtigt, at vi følger med tiden, og at teknik og kvalitet er i orden. Vi skal dog også selv være opmærksomme på, at gamle stik og kabler giver dårlige forbindelser. Stevns-Elservice og Dansk Kabel TV laver servicetjek.

YouSee er i øjeblikket ved at lancere Wifi-spot for deres kunder.

Wifi-spot er gratis trådløst internet på offentlige steder, hvor der er YouSee bredbånd i området og mange modem med Wifi i nærheden. Ringsted er blandt de første byer, men det er planen, at det skal være landsdækkende.

HH spurgte forsamlingen, hvor mange der brugte infokanalen og tekst-tv, de fleste brugte dem kun sjældent, så måske bliver de nedlagt.

Vi har ikke kunnet få vores egen kanaloversigt på YouSee`s hjemmeside, men til gengæld har vi fået en folder med kanaloversigten og vores eget navn på. Folderne er lige kommet i dag, de vil snart blive delt ud.

Opdateringer af kanalerne 1-2 gange årligt er besværligt men uundgåeligt. Nogle TV genindlæser kanalerne af sig selv, andre behøver hjælp.

Det koster nu 400 kr, hvis man vil skifte TV-pakke. Vi har lavet en aftale med Stevns-Elservice, der kører ud 1-2 gange om måneden og ordner det.

HH mener stadig, at det er godt, at vi har vores egen forening, og at samarbejdet med YouSee giver os de bedste tekniske løsninger. I 2018 er det nok slut med analoge TV-kanaler og FM-radio for at give mere plads til TV og Internet.

HH fortalte, at der har været 2 store projekter i år. Først Jernbanegade, der skulle separatkloakeres, og derfor skulle vores kabler graves op og omlægges.

Og så var der jo Algade-projektet, som inden sidste generalforsamling lød til at blive alt for dyrt for os, men lige efter generalforsamlingen meldte YouSee ud, at de ville betale det halve, hvilket gjorde det muligt for os at være med.

Projektet skulle først være afsluttet i efteråret 2014, men da det blev fremskyndet til at være færdigt i december 2013, er udgifterne kommet hurtigere end først antaget, så HH har haft nogle urolige nætter, og vi får brugt vores reserver og budgetterer med et underskud på 44.000 kr i 2014.

Men nu har vi mulighed for nye medlemmer i og omkring Algade, f. eks. Bryggergården. Tilslutningsprisen er 3.500 kr eller man kan leje en tilslutning for 50 kr om måneden.

Den 27. juni til ”By Night” har vi planer om at lave en stand sammen med YouSee og Ekspert Faxe for at tiltrække nye medlemmer.

YouSee forbedrer og udvikler hele tiden deres produkter: Med Wifi-net kan man selv blande upload og download hastighederne, f.eks. kan 15/3 Mbit ændres til 9/9 Mbit og 60/12 Mbit til 36/36 Mbit.

Fra 1. april lancerer YouSee ”bland selv” TV, som dog altid kræver et kort til 100 kr pr TV, hvis det er et nyt TV, ellers kræves der en digital kortlæser der indsættes bag på TV’et eller en boks pr TV, og det koster 400 kr til nyt filter. Hvis man vælger en grundpakke kan man tilkøbe enkeltkanaler. Hvis man har en mellempakke eller en fuldpakke, kan man udskifte de kanaler, der findes i pakken ud over grundpakkekanalerne, d.v.s. 10 kanaler i mellempakken og 35 kanaler i fuldpakken med andre kanaler til samme pris, som man i dag betaler for mellem- eller fuldpakke, der er over 100 kanaler at vælge imellem – og man kan skifte hver måned, hvis man vil.

Man skal tilmelde sig på YouSees hjemmeside, hvor man også kan se tilbud på mobil telefoni m.m.. Man skal lige huske, at de telefoni-priser, der står der, er ca. 20 kr dyrere end vores priser.

Til slut takkede HH bestyrelsen for det år, der er gået.

HH svarede på et par spørgsmål.

Derefter blev formandens beretning godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (omdeles på mødet)
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der uden spørgsmål blev enstemmigt godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen (ingen)
Der var ingen forslag fra bestyrelsen og ingen forslag fra medlemmerne.

5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (uændret kontingent)
Se budget.

Bidrag til ordinære driftsudgifter fastsættes til årligt (pr. medlem) 450 kr.
Investeringsbidrag (opgradering af anlæg vedtaget 2006) uændret (pr. medlem) 200 kr.
Kontingent i alt 650 kr.

Prisen på de tre basispakker inkl. bidrag og investeringsbidrag udgør:HH fremlagde budget og fastsættelse af bidrag (kontingent), som blev enstemmigt godkendt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter.

På valg var:
Formand, Henrik Herskind, Digevangen 21
Næstformand, Ebbe Nielsen, ønsker ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Johnny Hansen, Bovangen 7

Følgende blev valgt:
Formand, Henrik Herskind, Digevangen 21 (genvalg)
Jørn Johansen, Bovangen 2 (nyvalgt)
Leif Frederiksen, Bovangen 12 (nyvalgt)

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

På valg var:
Kirsten Hyldahl, Bovangen 55 B
Jørn Johansen, Bovangen 2

Følgende blev valgt:
Kirsten Hyldahl, Bovangen 55 B (genvalg)
René Kristensen, (nyvalgt)

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

Genvalg af:
Inge Mathiasen, Rønnebærvænge 13
Finn Hansen, Rønnebærvænge 37
Suppleant Wagn Nielsen, Druelundsvej 39

8. Eventuelt
Et spørgsmål om vi var klar til at gå med, når Rengegade skal renoveres, og flere spørgsmål om ”bland selv”.

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Referent
Anne Jensen

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00